Privacy

Nomeo verkoopt of verhuurt geen persoonlijke informatie aan derden in welke vorm ook. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om uw informatie te beschermen.
 
Algemeen
 
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website. Door gebruik te maken van de website, verbindt u zich ertoe deze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.
 
Contactgegevens
 
Nomeo BVBA
Kerkstraat 106
9050 Gentbrugge
 
Persoonsgegevens
 
Nomeo verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het versturen van een e-mail geeft een gebruiker de toestemming aan Nomeo om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Nomeo BVBA, met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering of marktonderzoek.
 
U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Een aanvraag tot inzage, correctie of verzet kan u richten tot de klantendienst.
 
Automatisch vergaarde, niet-persoonlijke informatie
 
Nomeo maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website, met het doel de inhoud ervan beter af te stemmen op gebruikers.
 
Op die manier kan Nomeo anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat u gebruikt, het IP-adres of de pagina waarlangs u op de website gekomen bent.
 
Cookies
 
Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch cookies geplaatst worden op uw computer. Deze gegevens helpen ons uw voorkeuren over het gebruik van de website op te slaan, zonder dat deze verbonden zijn aan individuele gebruikersgegevens.
 
U kunt de cookies verwijderen, afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw browser voor meer details. Indien u tijdens een bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de website.
 
E-mailadressen
 
Uw elektronische contactgegevens kunnen door Nomeo BVBA worden gebruikt voor marketingdoeleinden, indien u hiermee vooraf heeft ingestemd. Uw e-mailadressen worden niet verhuurt of verkocht aan derden. Een aanvraag tot inzage, correctie of verzet kan u richten tot de klantendienst.
 

Juridische informatie over het gebruik van de website

 
Intellectuele eigendomsrechten
 
Teksten, foto's, videobeelden, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Nomeo of derden toe. Het is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Nomeo de informatie dat op en via deze website wordt aangeboden op te slaan (anders dan noodzakelijk voor gebruik van de website), reproduceren, wijzigen, distribueren of verkopen of anderszins over te dragen of rechten daarop te verlenen aan derden.
 
Niet toegestaan gebruik van de website
 
U verbindt zich er onder meer toe om:

  • De informatie niet te gebruiken op een onrechtmatige of onwettelijke manier;
  • Geen gebruik te maken van de website waardoor die beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder effici├źnt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor het verspreiden van kwaadwillige software, illegaal materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is;
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke manier dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, hoewel niet uitsluitend, de rechten op privacy en intellectuele eigendomsrechten;
  • De website niet te gebruiken voor het verspreiden van promotioneel materiaal of materiaal met publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaand toestemming aan Nomeo te vragen.
  • Bij miskenning door u van intellectuele eigendomsrechten en andere van Nomeo of derden, verbindt u zich ertoe Nomeo of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Nomeo of derden als gevolg van een inbreuk.


Informatie op de website
 
De informatie, software en diensten die op of via deze website worden aangeboden, wordt zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Desondanks zijn onvolkomenheden van allerlei aard mogelijk. Nomeo staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie en wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Nomeo is evenmin aansprak voor kwaadwillige software, indien die, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid voor enige schade af. Nomeo behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.
 
Links naar andere websites
 
De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Nomeo heeft geen zeggenschap over de inhoud op of over andere kenmerken van die websites of pagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud daarop of kenmerken ervan.
 
Links naar de website van Nomeo
 
Het aanleggen van hyperlinks naar de website mailcheck.be is toegestaan, en dat zowel naar de startpagina als naar onderliggende pagina's. Het gebruik van deze website of elementen ervan in andere websites (zoals in-line linking, framing of enige andere manier) is niet toegestaan.
 
Wetgeving
 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.